Implementace požadavků normy ISO 14001

V rámci zavedení systému jakosti v oblasti životního prostředí nabízíme zpracování dokumentace včetně

  • Registru environmentálních aspektů
  • Registru právních a jiných požadavků
  • Registru monitorování a měření environmnetálních aspektů

V rámci pravidelných návštěv vás metodicky povedeme v rámci plnění právních požadavků podnikové ekologie. Veškeré dokumenty týkající se provozní podnikové ekologie jsou námi zpracovány, popř. kontrolovány:

  • Odpady: ILNO,ZPO, provozní řády, optimalizace využívání odpadů, vedení evidencí a roční zprávy
  • Obaly: přihlášení do společnosti EKO-KOM, pro průmyslové obaly individuální řešení bez nutnosti smlouvy s EKOKOM, vedení evidencí a roční zprávy
  • CHLS: kontrola správnosti používání CHLS, kontrola a tvorba bezpečnostních listů, zpracování písemných pravidel
  • Prevence havárií: zpracování protokolu o zařazení či nezařazení objektu či zařízení do skupiny A nebo B
  • Ekologická újma: základní vyhodnocení provozu
  • Vody: vypracování havarijního plánu, žádosti o vyřízení vodohospodářských souhlasů, evidence
  • Ovzduší: žádost o povolení provozu, provozní řády, provozní evidence, roční hlášení

 

Consulteco s.r.o.

Táborská 922
293 01 Mladá Boleslav


GPS: 50°24'46.756"N, 14°54'48.009"E
E-mail:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Ing. Vokurková Radka

Jednatelka společnosti
E-mail: radka.vokurkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 331 771

Eva Koliášová

Konzultant
E-mail: eva.koliasova@consulteco.cz
Mobil: +420 604 906 976

Ing. Markéta Vojtková

Konzultant
E-mail: marketa.vojtkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 919 232

Fakturace

IČ: 29028451, DIČ: CZ29028451
E-mail: fakturace@consulteco.cz
Mobil: Tel.: +420 326 724 661, Fax.: +420 326 326 940