Bezpečnostní poradce ADR

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí, nebo s touto přepravou souvisejí operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat bezpečnostního poradce pro danou činnost.

Zpracujeme Vám:

  • Provedení vstupního auditu (zjištění skutečného stavu a návrh opatření)
  • Zatřídění (klasifikace) látek z hlediska ADR
  • Informační servis (poradenství) - Bezpečnostní poradce
  • Vypracování Roční zprávy pro orgány státní správy
  • Vypracování Zprávy o mimořádných událostech
  • Školení osob, podílejících se na přepravě s nebezpečnými věcmi
  • Zajištění školení řidičů ADR
  • Zajištění povinné výbavy ADR

Sankce za nezajištění bezpečnostního poradce ADR je do výše 1 000 000 Kč.

 

Consulteco s.r.o.

Táborská 922
293 01 Mladá Boleslav


GPS: 50°24'46.756"N, 14°54'48.009"E
E-mail:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Ing. Vokurková Radka

Jednatelka společnosti
E-mail: radka.vokurkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 331 771

Eva Koliášová

Konzultant
E-mail: eva.koliasova@consulteco.cz
Mobil: +420 604 906 976

Ing. Markéta Vojtková

Konzultant
E-mail: marketa.vojtkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 919 232

Fakturace

IČ: 29028451, DIČ: CZ29028451
E-mail: fakturace@consulteco.cz
Mobil: Tel.: +420 326 724 661, Fax.: +420 326 326 940