Kurzy

ŠKOLÍCÍ ČINNOST

ve vztahu k požadovaným potřebám klientů zaměřená přímo na cílovou skupinu odpovědných pracovníků s přihlédnutím k jejich pracovnímu zařazení. V rámci školení seznamujeme klienty s praktickým naplňováním požadavků právních a ostatních norem z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí s ohledem na obor podnikání klienta. Školení přizpůsobujeme cílové skupině pracovníků klienta - od řadových zaměstnanců přes vedoucí pracovníky, až po podnikové specialisty s odpovědností pro obor environmentu. Hlavní pozornost věnujeme problematice nakládání s odpady, ochraně ovzduší, nakládáním s obaly, nakládání s chemickými látkami a směsmi, prevenci havárií při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a zavádění systému environmentálního managementu. Spolupráci nabízíme i při řešení problematiky bezpečnostního poradce pro ADR.

Aktuálně pořádané semináře:

Uživatelské semináře Seznámení s programem CASEC

Dvoudenní seminář pro uživatele CASEC na téma expoziční scénáře a rozšířený bezpečnostní list

Workshop vyhodnocení expozičních scénářů

SPECIÁLNÍ SEMINÁŘE PRO UČITELE

Nabízíme jediný akreditovaný kurz připravený „na míru“ pro učitele zaměřený na aktuální chemickou legislativu ve školství. Seminář je akreditovaný MŠMT č.j. MSMT-15488/2016-1-443 podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. Účastníci kurzu obdrží Osvědčení o absolvování. Učitelé chemie se zde dozvědí aktuální informace z legislativy o povolených a zakázaných chemických látkách používaných při pokusech, o nových postupech klasifikace a testování chemických látek, podmínkách označování a skladování látek a směsí a další aktuální informace z oblasti chemie. Zároveň obdrží i „šikovné“ pomůcky pro orientaci v novém systému značení látek a směsí dle Nařízení CLP a aktuální Periodickou tabulku prvků ve formě plakátu.

Aplikace nového značení dle předpisů ve výuce chemie II

Akreditace MŠMT Consulteco

Akreditace MŠMT seminář chemické látky

CLP ETIKETY PRO ŠKOLNÍ CHEMIKÁLIE

Limitovaná edice. Sada více než 370 etiket dle CLP na školní laboratorní chemikálie v ceně 3.160,- bez DPH včetně poštovného.

akreditace-aplikace

 

Consulteco s.r.o.

Táborská 922
293 01 Mladá Boleslav


GPS: 50°24'46.756"N, 14°54'48.009"E
E-mail:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Ing. Vokurková Radka

Jednatelka společnosti
E-mail: radka.vokurkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 331 771

Eva Koliášová

Konzultant
E-mail: eva.koliasova@consulteco.cz
Mobil: +420 604 906 976

Ing. Markéta Vojtková

Konzultant
E-mail: marketa.bisova@consulteco.cz; marketa.vojtkova@consulteco.cz
Mobil: +420 731 751 929

Ing. Hana Doušová

Správce databáze bezpečnostních listů
E-mail: msds@consulteco.cz
Mobil: +420 720 508 579

Technická podpora

Martin Pešina
E-mail: casec@consulteco.cz

Fakturace

IČ: 29028451, DIČ: CZ29028451
E-mail: fakturace@consulteco.cz
Mobil: Tel.: +420 326 724 661, Fax.: +420 326 326 940