SW CASEC pro management chemických látek a směsí

Seznámení s možnostmi využití SW CASEC a jeho funkcemi

Nyní je ideální doba na to udělat si v chemických látkách pořádek, případně v rámci HOMEOFFICE využít čas na maximum!

Jak si usnadnit práci s tvorbou BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ a UFI kódů a jejich oznamování v chystaném PCN formátu po 1.1.2021? 

Jak se vyhnout pokutám ČIŽP za nesoulad mezi etiketou a bezpečnostním listem? 

Jak získat rychle a efektivně přehledy a výstupy požadované legislativou o CHLS na provozech?

Jak aktuálně sledovat přítomnost látek z Kandidatského seznamu ve výrobku (povinnost oznamovat do SCIP databáze)?

Potřebujete okamžitý přehled o látkách kontorlovaných dle restrikcí Přílohy XIV a XVII nařízení REACH, GADSL, P65 a dalších? Usnadnit si tak reportování v rámci koncernu či komunikaci v dodavatelsko-odběratelských vztazích? 

...to vše a ještě více se dozvíte, pokud se přihlásíte na náš BEZPLATNÝ ONLINE seminář  v pátek 27.11.2020 od 9 hodin.

podrobné informace o SW CASEC naleznete na www.casec.cz

Závazná objednávka na kurz

  Souhlasím s obchodními podmínkami


Vyplnění všech údajů je povinné

 

Consulteco s.r.o.

Táborská 922
293 01 Mladá Boleslav


GPS: 50°24'46.756"N, 14°54'48.009"E
E-mail:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Ing. Vokurková Radka

Jednatelka společnosti
E-mail: radka.vokurkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 331 771

Eva Koliášová

Konzultant
E-mail: eva.koliasova@consulteco.cz
Mobil: +420 604 906 976

Ing. Markéta Vojtková

Konzultant
E-mail: marketa.vojtkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 919 232

Fakturace

IČ: 29028451, DIČ: CZ29028451
E-mail: fakturace@consulteco.cz
Mobil: Tel.: +420 326 724 661, Fax.: +420 326 326 940