Rozšířený bezpečnostní list a vyhodnocení expozičních scénářů používaných chemických látek

Program kurzu

(ke stažení zde)

09.00 - 10.30  Expoziční scénáře a povinnosti s nimi spojené
10.30 - 11.00  Občerstvení
11.00 - 12.30  Obecný postup při vyhodnocování ES
12.30 - 13.15 Přestávka na oběd
13.15 - 14.30  Řešení praktických příkladů vyhodnocení ES

Expoziční scénář (ES)
  • nástroj k řízení rizika expozice NCHLS
  • soubor podmínek a popis použití

Expoziční scénář (ES) má povinnost vypracovat firma, která vyrábí nebo dováží látku registrovanou v tonáži nad 10 tun/rok a současně se jedná o látku klasifikovanou jako nebezpečná nebo splňující kritéria PBT či vPvB. Pokud takovou látku používáte, Váš dodavatel musí poskytnout rozšířený bezpečnostní list s přílohou v podobě ES. Vy jako následný uživatel jste povinni vyhodnotit plnění ES dodaného výrobcem pro váš typ použití.

Pokud používáte látky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné a mají v oddílu 1 bezpečnostního listu uvedeno registrační číslo a v oddílu 15.2 je uvedeno, že bylo provedeno Posouzení chemické bezpečnosti, pak byste měli obdržet expoziční scénáře od vašeho dodavatele. Vaší povinností je informace z expozičních scénářů vyhodnotit a posoudit jejich soulad s vašimi podmínkami přímo v místě použití. Tato povinnost je dána Nařízením REACH a od loňského roku je kontrolována inspektory ČIŽP, KHS a OIBP.

Podařilo se nám zajistit také účast inspektorů ČIŽP na každém workshopu, kde je možné s nimi diskutovat nejčastější problémy při kontrolách, což považujeme za výbornou prevenci.

 

Pokud máte zájem se dozvědět více, těšíme se na vás. 

Účastnický poplatek: 3990 Kč bez DPH (pro zahraniční účastníky 200 EUR)

Přihlašujte se prosím prostřednictvím on-line přihlášení (popř. přihlášky zasílejte na radka.vokurkova@consulteco.cz)

Závazná objednávka na kurz

  Souhlasím s obchodními podmínkami


Vyplnění všech údajů je povinné

 

Consulteco s.r.o.

Táborská 922
293 01 Mladá Boleslav


GPS: 50°24'46.756"N, 14°54'48.009"E
E-mail:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Ing. Vokurková Radka

Jednatelka společnosti
E-mail: radka.vokurkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 331 771

Eva Koliášová

Konzultant
E-mail: eva.koliasova@consulteco.cz
Mobil: +420 604 906 976

Ing. Markéta Vojtková

Konzultant
E-mail: marketa.bisova@consulteco.cz; marketa.vojtkova@consulteco.cz
Mobil: +420 731 751 929

Ing. Hana Doušová

Správce databáze bezpečnostních listů
E-mail: msds@consulteco.cz
Mobil: +420 720 508 579

Technická podpora

Martin Pešina
E-mail: casec@consulteco.cz

Fakturace

IČ: 29028451, DIČ: CZ29028451
E-mail: fakturace@consulteco.cz
Mobil: Tel.: +420 326 724 661, Fax.: +420 326 326 940