CASEC

POTŘEBUJETE ORGANIZÉR NA BEZPEČNOSTNÍ LISTY POUŽÍVANÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ? NEBO POTŘEBUJETE I NĚCO NAVÍC?

Na základě dlouholetých zkušeností s vedením evidence chemických látek a aktualizací bezpečnostních listů na mnoha provozech vznikl pomocník:

Chemical Abstracts Service Evidence Center

CAS evidenční centrum

Software pro bezpečnostní listy

Díky němu získáváte dokonalý přehled o provozech (množství a charakteristika používaných látek) a máte vždy u každého výrobku dostupný aktuální bezpečnostní list, který aktualizujeme a sdílíme se všemi uživateli programu.

Dalším krokem při vývoji tohoto SW bylo zjednodušení a „urychlení" tvorby pravidel pro nakládání s žíravými a toxickými látkami a směsmi, které se podařilo generovat poémocí modulu Bezpečnostní Karta tak, že jsou připravena ihned k zaslání na projednání s místně příslušnou hygienickou stanicí. Zároveň si tyto "Bezpečnostní karty" tisknou a vyvěšují společnosti certifikované dle ISO 14001 pro všechny používané chemikálie na provozu. Tím plní požadavek na informovanost zaměstnanců o nebezpečí látek používaných na pracovišti pro zaměstnance (nejen pro žíravé a toxické látky) aniž by jim museli tisknout bezpečnostní listy (nyní více než 10 stránkové dokumenty).

Nespornou výhodou SW je soulad označení v bezpečnostním listu a na etiketě. Zároveň etiketu na výrobek si vytiskněte sami, bez nutnosti znát aktuálních požadavky nařízení CLP na obsah a rozměry etikety, což je programově nastaveno. Máte jistotu, že označení je z pohledu chemické legislativy v pořádku, včetně rozměrů grafických symbolů.

VÝHODY PROGRAMU

  • Jednoduché ovládání.
  • Rychlé přehledy pro BOZP, PO a EMS.
  • Program lze využít na neomezeném počtu PC stanic v rámci jedné licence.
  • Snadný přístup k aktuálním bezpečnostním listům pro všechny zaměstnance v rámci html výstupu na intranet, datovým listům, technickým listům, recepturám apod.
  • Možnost využití základní databáze již vložených bezpečnostních listů více než 6000 výrobků.
  • Eliminace chyb při zadávání informací o látkách (přednastavenými číselníky CAS, EINECS a Indexových čísel, názvosloví, přednastavených Seznamem klasifikovaných látek, přednastaveným zněním H a P pokynů). 
  • Pro zahraniční společnosti automatický převod informací do anglického a slovenského jazyka pro snadné reportování.
  • Ideální nástroj pro potřeby interních kontrol, kontrol státní správy a přehled pro audity kvality v životním prostředí.
  • Rozsáhlá databáze, více než 100 000 látek v českém, slovenském a anglickém jazyce.
  • Klasifikace dle Přílohy VI Nařízení CLP a klasifikace dle registrační dokumentace s možností jejich výběru do výpočtu automatickým klasifikátorem rizik pro zdraví člověka a rizik pro životní prostředí.

více o programu CASEC najdete na webových stránkách www.casec.cz

 

Consulteco s.r.o.

Táborská 922
293 01 Mladá Boleslav


GPS: 50°24'46.756"N, 14°54'48.009"E
E-mail:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Ing. Vokurková Radka

Jednatelka společnosti
E-mail: radka.vokurkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 331 771

Eva Koliášová

Konzultant
E-mail: eva.koliasova@consulteco.cz
Mobil: +420 604 906 976

Markéta Vojtková

Konzultant
E-mail: msds@casec.cz
Mobil: +420 777 919 232

Fakturace

IČ: 29028451, DIČ: CZ29028451
E-mail: info@consulteco.cz
Mobil: Tel.: +420 326 724 661, Fax.: +420 326 326 940