CZ EN

Ovzduší, ochrana ovzduší

  • Poradenství v oblasti ochrany ovzduší
  • Vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší
  • Zpracování ročních hlášení o produkci emisí
  • Zpracování souhrnné provozní evidence zdrojů znečištění ovzduší
  • Zpracování provozních řádů zdrojů znečištění ovzduší