CZ EN

Odpady, odpadové hospodářství

  • Zpracování analýz a projektů nakládání s jednotlivými druhy odpadů v ČR
  • Zpracování žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pro vlastní shromažďované odpady na provozovně
  • Zpracování identifikačních listů a etiket na odpady dle aktuální legislativy
  • Zpracování ročního hlášení o produkci odpadů
  • Zpracování provozních řádů zařízení, provozních řádů skladů a návrhy provozních deníků
  • Proškolení zaměstnanců v oblasti nakládání s odpady
  • Zpracování dokumentace pro Notifikaci k vývozu odpadů dle Nařízení o přeshraniční přepravě odpadů
  • Zpracování dokumentace a zajištění souhlasu Evropské komise k dovozu a vývozu regulovaných látek