CZ EN

Obaly, nakládání s obaly

  • Analýza stávajícího systému nakládání s obaly ve firmě
  • Vypracování návrhu postupu vedoucího ke splnění podmínek daných novou legislativní úpravou oblasti nakládání s obaly
  • Poradenství v problematice označování obalů, opakovaně použitelných, vratných a zálohovaných obalů
  • Vedení evidence obalů a zpracování povinných hlášení