CZ EN

Havárie

  • Základní hodnocení provozu dle zákona o ekologické újmě č. 167/2008 Sb. a prováděcích předpisů
  • Zpracování protokolu, klasifikace provozu dle zákona o prevenci závažných havárií