CZ EN

Implementace požadavků normy ISO 14001

V rámci zavedení systému jakosti v oblasti životního prostředí nabízíme zpracování dokumentace včetně

  • Registru environmentálních aspektů
  • Registru právních a jiných požadavků
  • Registru monitorování a měření environmnetálních aspektů

V rámci pravidelných návštěv vás metodicky povedeme v rámci plnění právních požadavků podnikové ekologie. Veškeré dokumenty týkající se provozní podnikové ekologie jsou námi zpracovány, popř. kontrolovány:

  • Odpady: ILNO,ZPO, provozní řády, optimalizace využívání odpadů, vedení evidencí a roční zprávy
  • Obaly: přihlášení do společnosti EKO-KOM, pro průmyslové obaly individuální řešení bez nutnosti smlouvy s EKOKOM, vedení evidencí a roční zprávy
  • CHLS: kontrola správnosti používání CHLP, kontrola a tvorba bezpečnostních listů, zpracování písemných pravidel
  • Prevence havárií: zpracování protokolu o zařazení či nezařazení objektu či zařízení do skupiny A nebo B
  • Ekologická újma: základní vyhodnocení provozu
  • Vody: vypracování havarijního plánu, žádosti o vyřízení vodohospodářských souhlasů, evidence
  • Ovzduší: žádost o povolení provozu, provozní řády, provozní evidence, roční hlášení