CZ EN

EIA - Posuzování vlivů staveb na životní prostředí

  • Zajištění zpracování oznámení, dokumentace a posudku dle zákona č. 100/01 Sb.
  • Zpracování dopadů a vlivů staveb na životní prostředí v projektových dokumentacích.