CZ EN

Chemie, chemické látky

 • Posouzení povinností společnosti podle nařízení REACH
 • Pomoc při registraci chemické látky, oznamování chemické látky
 • Odborná pomoc při klasifikaci chemické látky nebo směsi
 • Vypracování bezpečnostních listů chemických látek a směsí v CZ, SK a AJ
 • Návrh etikety výrobku v souladu s Nařízením CLP
 • Proškolení pracovníků v oblasti práce s toxickými látkami, práce s žíravinami a dalšími nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
 • Zpracování dokumentace např.
   Pravidla pro nakládání s chemickými látkami
   Pravidla pro nakládání s toxickými látkami
   Pravidla pro nakládání s žíravými látkami