CZ EN

Bezpečnostní poradce ADR

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí, nebo s touto přepravou souvisejí operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat bezpečnostního poradce pro danou činnost.

Zpracujeme Vám:

  • Provedení vstupního auditu (zjištění skutečného stavu a návrh opatření)
  • Zatřídění (klasifikace) látek z hlediska ADR
  • Informační servis (poradenství) - Bezpečnostní poradce
  • Vypracování Roční zprávy pro orgány státní správy
  • Vypracování Zprávy o mimořádných událostech
  • Školení osob, podílejících se na přepravě s nebezpečnými věcmi
  • Zajištění školení řidičů ADR
  • Zajištění povinné výbavy ADR

Sankce za nezajištění bezpečnostního poradce ADR je do výše 1 000 000 Kč.